+ สนง.กษอ. บางเสาธง +

หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายงานการระบาดโรค/แมลง

ประวัติความเป็นมา

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

กระดานข่าวสนทนา

ระบบตรวจสอบเงินเดือน

ส่งเสริมเมลล์

เกี่ยวกับสำนักงาน

บุคคลากร

ข้อมูลพื้นที่อำเภอบางเสาธง

รายนามเกษตรอาสา

รายนามเกษตรหมู่บ้าน

รายนามคณะกรรมการ ศบกต

แผนพัฒนา ตำบลบางเสาธง

แผนพัฒนา ตำบลศีรษะจรเข้น้อย

แผนพัฒนา ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

แผนพัฒนา อำเภอบางเสาธง

รายงานการประชุม

ศบกต. บางเสาธง

ศบกต. ศีรษะจรเข้น้อย

ศบกต. ศีรษะจรเข้ใหญ่

งานสถาบันเกษตรกรบางเสาธง

แผนการปฏิบัติงาน

การจัดการความรู้

Road Map สนง.กษอ.บางเสาธง

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ระบบสารสนเทศเกษตร

โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ฯ

โครงการสายใยรักฯ

โครงการลูกพระดาบส

ทะเบียนเกษตรกร

วิสาหกิจชุมชน

สถาบันเกษตรกร

ศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ

คลินิคเกษตร

ผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน

เกษตรดีที่เหมาะสม GAP

ราคาอ้างอิงพืชเศรษฐกิจ

ภัยธรรมชาติ

สมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ

การสอบ/สมัครงาน

ราชกิจจานุเบกษา

DOAE LINK

กรมส่งเสริมการเกษตร

จังหวัดสมุทปราการ

สถานีวิทยุออนไลน์ บางเสาธง

Ch. I

ระบบ

แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อเว็บมาสเตอร์

แจ้งข่าวสารมาทางเรา

marquee txt

ประกาศทั่วไป / ข่าวที่น่าสนใจ

1ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2556 da
1ระกาศ!! ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 รอบที่ 2 d da
1ประกาศ!! ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 รอบที่ 2
คู่มือการขึ้นทะเบียนและแบบขึ้นทะเบียน ทพศ. ปี 2555/56 (แก้ไข 22 มิ.ย. ปรับลำดับหัวข้อในคู่มือ และแก้ไขภาคผวนกที่ 1 และ 2)
 
 
ข่าว/ประกาศ ย้อนหลัง >>

ข่าวกิจกรรม / รูปภาพกิจกรรม

12 3
c ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 1 uil
c อบรมอาสาสมัครเกษตร "การลดต้นทุนการผลิตข้าว" 1 uil
c อบรมยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1 uil
cขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
cแจกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2555/56 รอบที่ 2
cอบรมยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
cจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
cคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2/2556
c อบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
c อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)มะม่วง
cลงพื้นที่แจกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
cอบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
cประชุมเสวนาวิสาหกิจชุมชน
cมอบสารเมทธิลยูจินอล
cขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 รอบที่ 2
cเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
cลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโยนกล้าข้าว
cส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งบ้านเกษตรกรสมบูรณ
cส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งบ้านเกษตรกรสมบูรณ
cสุ่มตรวจ วัด GPS แปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56
cขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2555/56 รอบที่ 1
cอบรมโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย
อบรมเกษตรกร หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
l อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ต้นแบบ

 

 >> ค้นหาภาพอื่น  

บทความทางการเกษตร

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงศัตรูพืชที่สำคัญของข้าว
รายชื่อสารเคมี วัตถุอันตรายต้องห้ามใช้ในทางการเกษตร
การเลี้ยงกุ้งในบ่อปลาเบญจพรรณ
การปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษ
การเลี้ยงกบ
การทำน้ำกระชายดำ น้ำลูกยอ รังนก
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
ขอเชิญฟังเพลงและรายการด้านซ้ายมือครับ

สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการเกษตร

 

ปฏิทิน 

เกร็ดความรู้  

Ctrl + A : ระบายข้อความ หรือ File ใน Explore
Ctrl + C : Copy ใช้ได้ทั้ง Copy ข้อความที่ระบาย File Folder
Ctrl + V : วางสิ่งที่ได้ Copy ไว้
Ctrl + S : Save งาน
Ctrl + Tab : สับเปลี่ยนเอกสารที่เปิดไปมา เช่น เปิด เอกสาร1 + เอกสาร2 ก็จะสลับไปมาเอกสาร 1 เอกสาร 2 ใช้ได้มากกว่า 1
Alt + Tab : สับโปรแกรมที่เปิด เช่น เปิด Ms Access + Ms Word ก็จะสลับไปอีกหน้าต่างหนึ่ง ถ้ามีมากกว่าหนึ่งก็ได้
Alt + F4 : ปิด IE
F5 : Refresh หน้าตา IE เวลาเรียกเว็บหรือกำลังเขียนเว็บอยู่
Ctrl + D : Bookmark เว็บที่เข้าอยู่อัตโนมัติ มีประโยชน์มากสำหรับเว็บที่ไม่มี Menu ด้านบน
Ctrl + Z : ย้อนกลับสิงที่เคยทำ ไปใช้บน Word หรือพวก Editor ต่างๆ
Ctrl + Y : ไปข้างหน้ากรณีที่ย้อนกลับมา ไปใช้บน Word หรือพวก Editor ต่างๆ
คลิกขวา + H : ใน IE เวลารูปไม่แสดง ทำให้รวดเร็วมากหากมีหลายรูปไม่เปิด
คลิกขวา + S : ในเว็บหากต้องการ Save รูปกดนี้แป๊บเดียวเสร็จ
Tab -> Enter : กด Tab แล้ว Enter สำหรับการ Chat ใน ICQ เพื่อส่งข้อความรวดเร็วไม่ต้องนำ Mouse ไปคลิก Send ให้ยุ่งยาก
คลิกขวา + N : คลิกที่ Link สำหรับเปิดหน้าต่างใหม่
คลิกขวา + Shift เลือก Delete คลิก : เวลาลบแล้วไม่อยากให้อยู่ที่ถังขยะ
คลิกขวาที่ File หรือ Folder แล้วกด Shift ค้างไว้ พร้อมกับนำ Mouse เลือก Delete แล้วคลิก เท่านี้ File ที่ลบก็ไม่มีใน Recycle Bin แล้ว

ค้นหาเว็บไซต์ทั่วโลก 


ค้นหาทั่วโลก
ค้นหาใน กสก. (DOAE)

พยากรณ์อากาศการเกษตร  

กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพเคลื่อนไหว 14 วันข้างหน้า
ภาพถ่ายดาวเทียม
พยากรณ์การเกษตร รอบ 7 วัน
พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร
คลังข้อมูลน้ำประเทศไทย
รายงานปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ

สาระและบันเทิง 

ความรักสีขาว
ความลับ & ความรัก
เคล็ดลับการจีบสาวมีแฟนแล้ว
บทสวดแก้โสด
โง่ที่จะรักและวิ่งตาม

ยังมีอีก >>

สถิติเว็บไซต์  

เพิ่มเว็บไซต์นี้เข้าไปใน Favorites
ตั้งโฮมเพจนี้เป็นหน้าแรก
   

IP Online  

Your IP :
QR Code สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
13.595, 100.830556

สงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2552-2602 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 100 หมู่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10542
โทร/โทรสาร 0-2313-4228 E-Mail : bangsaothong @ doae.go.th

Maintained by Mr. Yuktanan Champathet  yuktanan.ch @ doae.go.th
Copyright © 2009 - 2059 All rights reserved.